Hankattene som er fader til avlshunderne eller killingerne og som har deres egen underside